NPC Details

Basic Information

Lv.1 Sacerdotisa Felia
Sacerdotisa Felia
HP 108 Damage 30
Type Neutral
Location

Praderas Vendaval X: 881, Y: 252


Comments powered by Disqus